Tvrtke i obrti

  

DIATEH, Obrt za proizvodnju alata, strojeva, trgovina i usluge


Hrastovička 33
Zagreb,10250 LUČKO,
Tel: 01/6530-443
E-mail: diateh@diateh.hr

PALANTE Građevinski obrt


Novo selo bb
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622396

FIKEJ Obrt za prijevozničke usluge i zemljane radove


Sv. Kuzma i Damjan 17
,Lastovo, 20290 Hrvatska
Tel: 020 801 014

TINA Trgovina i ugostiteljstvo


Mlinska 8, Peračko blato
,Ploče, 20340 Hrvatska

NARONA-KAMEN Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


Mlinska 13
Metković, 20350 Hrvatska

KGM klesarsko-trgovački obrt


Mlini, Gornja Čibaća
Dubrovnik, 20000 Hrvatska

KLADIĆ Obrada i piljenje kamena

Prerada, Eksploatacija
Petra Krešimira IV 124
Metković, 20350 Hrvatska

VRLIĆ III Rezane, oblikovanje i obrada kamena


Visočani
,Visočani, Dubrovačko primorje, 20231 Hrvatska
Tel: 020752056
E-mail: ivrlic@inet.hr

ŠULJAK Klesarski obrt


Močići 1
,Ćilipi, Konavle, 20213 Hrvatska
E-mail: mihovil_suljak@net.hr

HALIĆ Klesarki obrt

Prerada
Ulica 31 30/2
,Vela Luka, 20270 Hrvatska

GRADINA Kamenorezačka radionica


Dolina Poljice 1
,Orašac, 20234 Hrvatska
Tel: 020 891 568,
E-mail: gradina@post.t-com.hr

KEOPS Kamenorezački obrt


Štikovica bb
,Zaton Veliki, 20235 Hrvatska

ČORKO Obrt za vađenje i grubu obradu kamena


Lumbarda br 172
,Lumbarda, 20263 Hrvatska

MIŠTRA Obrt za kamenoklesarsku djelatnost

Prerada
Kampiš bb
,Žrnovo, 20275 Hrvatska
Tel: 020 721376 ; 020 721157
E-mail: 091 5205489

NIKO KAMEN Kamenoklesarski obrt

Prerada
Donje selo 10
,Visočani, Dubrovačko primorje, 20231 Hrvatska

PRIMORJE Kamenorezački obrt

Prerada
Doli
,Visočani, Dubrovačko primorje, 20231 Hrvatska

FLINTSTONES Oblikovanje i obrada kamena


Popovići Polje, Konavle
,Gruda, 20215 Hrvatska
Tel: 020 791179

KAMENOKLESARSKI OBRT HUMAC


Sv. Ivan bb
,Lumbarda, 20263 Hrvatska

ANTUNICA Kamenoklesarski obrt


Lumbarda 650
,Lumbarda, 20263 Hrvatska

ATELJE HEBIB Oblikovanje kamena

Prerada
Put od Bosanke 2
Dubrovnik, 20000 Hrvatska

ĐANOVIĆ Rezanje, oblikovanje i obrada kamena


Donje selo 13
,Visočani, 20231 Hrvatska

ŽUNJE KAMENOKLESARSKI OBRT


Lumbarda 5
,Lumbarda, 20263 Hrvatska
Tel: 020 712 462

KAMEN BALDO DENDER Rezanje,oblikovanje i obrada kamena

Prerada
Visočani 3B
,Doli, 20231 Hrvatska

KLESARSKA RADIONICA TOMISLAV

Prerada
Matije Gupca 2
Metković, 20350 Hrvatska

OMBLA KAMEN

Prerada
Rožat 15
Dubrovnik, 20000 Hrvatska
Tel: 020 452368

MLIJAK Kameno-klesarski obrt


Dioklecijanov put 10
,Srinjine, 21292 Hrvatska

KALINA

Prerada, Eksploatacija
Gornji Humac bb
,Pražnica, 21424 Hrvatska
Tel: 021 647 225

JURAC


Đure Basaričeka 5
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 045 ; 021 718 589
E-mail: jurac.brac@gmail.com

KALUP d.o.o.


Bitelić gornji bb
,Hrvace, 21233 Hrvatska
Tel: 021 818 188 ; 021 818 201
E-mail: info@kalup.hr

COM-ADRIA d.o.o.


Lovački put 1A
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 460 011
E-mail: com-adria@st.t-com.hr

ETNA d.o.o.


Plano bb
Trogir, 21220 Hrvatska
Tel: 021 896 144
E-mail: etna-seget@net.hr

IMPALA d.o.o.


Ivana Pavla II bb
,Kaštel Štafilić, 21216 Hrvatska
Tel: 021 380 175 ; 021 380 697
E-mail: info@impala.hr

KAMEN BENKOVAC d.o.o.


Dugopoljska 5
,Dugopolje, 21204 Hrvatska
Tel: 021 656 128
E-mail: dugopolje@kamen-benkovac.hr ; tadic@kamen-benkovac.hr

KAVADUR MIRO BAUK


Donji Humac bb
,Nerežišća, 21423 Hrvatska
E-mail: kavadur@st.t-com.hr

KAMENOKLESARSTVO Obrt za obradu kamena

Prerada
Ravča bb
Vrgorac, 21276 Hrvatska
Tel: 021 607 676

ZVONKO ŽUPA Kamenoklesarska radionica


Klis - Brdo bb
,Klis, 21231 Hrvatska
Tel: 021 240 635 ; 021 240 430
E-mail: zupa@st.t-com.hr

ŠPICA Obrada kamena

Prerada

,Dugopolje, 21204 Hrvatska
Tel: 021 655 081
E-mail: klesarspica@gmail.com

KAMEN-GRANIT Kamenoklesarska radionica


Don Frane Bulića 92
Solin, 21210 Hrvatska
Tel: 021 276 635
E-mail: i.propadalo@inet.hr

KLESARSTVO VRDOLJAK,Otok, 21236 Hrvatska

BRAĆA Kamenoklesarski obrt


Ćosin potok 26
Sinj, 21230 Hrvatska
Tel: 021 822 127

JERONČIĆ Kamenoklesarski obrt


Vukovarska cesta 58
Omiš, 21310 Hrvatska
Tel: 021 864 645
E-mail: ijeroncic@gmail.com

SLAVE Kamenoklesarski obrt i vađenje kamena


Donji Dolac bb
Omiš, 21310 Hrvatska
Tel: 021 735 126
E-mail: slavkolukin@hotmail.com

MD KAMEN Kamenoklesarski obrt


Putaljski put 42
,Kaštel Sućurac, 21215 Hrvatska
Tel: 021 22 42 94

DIMM Kamenoklesarski obrt


Svih Svetih 25
,Kaštel Lukšić, 21215 Hrvatska

NENO Kamenoklesarski obrt


Orišac bb
,Kaštel Sućurac, 21212 Hrvatska

CVITKOVIĆ Kamenoklesarsko-trgovački obrt


Crnoći bb
,Kaštel Novi, 21216 Hrvatska
Tel: 021 238 501
E-mail: cvitkovic.mirko.kamenoklesarsko-trgovacki.obrt@st.t-com.hr

JAKA Klesarski obrt


Brubine bb
,Podbablje, 21262 Hrvatska
Tel: 021 858 023
E-mail: Filip.Jonjic@gmail.com

GRANIT Kamenoklesarski obrt


Poljica bb
,Podbablje, 21263 Hrvatska
Tel: 021 852 137
E-mail: k.o.granit@inet.hr

S.M.T. Kamenoklesarski obrt


Donji Proložac bb
,Proložac, 21263 Hrvatska
Tel: 021 846 157

VICIĆ Kamenoklesarski obrt


Donji Vinjani bb
Imotski, 21260 Hrvatska
Tel: 021 856 078

LUKA LIZATOVIĆ Obrada kamena

Prerada
Krstatice bb
,Slivno, 21272 Hrvatska
Tel: 021 855 617

KOP - TODORIĆ Građevinski obrt,Zmijavci, 21266 Hrvatska
Tel: 021 889 371
E-mail: info@kamentodoric.com

KONCUL OBRT


Bračka cesta 5
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 076

DENIS Klesarski obrtPučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 696

ARBUNIĆ Klesarski obrt


Pražnica bb
Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 646 005

BRAČ KAMEN


Mala banda 10
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 059

ĐIZOSI Obrada i postavljanje kamena


Novo selo
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 393
E-mail: djino.politeo@st.t-com.hr

BRAČKI KAMEN


Dujomira Hrankovića 10
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 462

VAĐENJE KAMENA SELCA


Dujomira Hrankovića 4
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 351

ŽEDNO Klesarski obrt,Nerežišća, 21423 Hrvatska
Tel: 021 637 008
E-mail: astrid-adea@st.htnet.hr

PUŠKA Obrada kamena

Prerada

Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 295
E-mail: ok-puska@inet.hr

ŠKARPELIN Građevinski obrt


Novo selo bb
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 274
E-mail: krunoslav.politeo@st.t-com.hr

KUZMA KAMEN Klesarski obrt


Pražnica bb
Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 646 190
E-mail: marta.kuzmanic@gmail.com

FRANIĆ Građevinski obrtPučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 622 351

PENZO Obrada i postavljanje kamena

Prerada

Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 198
E-mail: penzo-kamen@email.t-com.hr

NEPOST Kamenoklesarski obrtPučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 384 ; 021 633 123

POPE Građevinski radovi


Tome Didolića 8
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 385

LIVEL Građevinski radovi,Sutivan, 21403 Hrvatska
Tel: 021 638 006

PERIJA Građevinski obrt


Šetalište Rajka Štambuka 11
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 034

MOZAIK - Obrada i trgovina kamena

Prerada

Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 211

BIJELI KAMEN


Pražnica 35c
Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 646 135
E-mail: bijeli.kamen@inet.hr

STINE - Postavljanje i obrada kamena

Prerada
Donji Humac 14
,Nerežišća, 21423 Hrvatska
Tel: 021 631 655

KEKO Klesarski obrt,Sutivan, 21403 Hrvatska
Tel: 021 638 379
E-mail: keko.sutivan@gmail.com

IVAN PAVIŠIĆ - Zidanje, obrada i montaža kamena


Stjepana Radića 14
Supetar, 21400 Hrvatska
Tel: 021 631 436

NG - TRADE Klesarska djelatnost


Kukučinova strana 17
,Selca, 21425 Hrvatska

TOMIČIĆ IGOR NEBODARA - Montaža i obrada kamena

Prerada
Donji Humac
,Nerežišća, 21423 Hrvatska
Tel: 021 647 763

BERICA MARMI - Oblikovanje i postavljanje kamena

Prerada

,Nerežišća, 21423 Hrvatska

GRAĐEVINARSKI RADOVI PUČIŠĆA - JOSIP KOVAČIĆPučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 536

POTOK - STINA - VAĐENJE I OBRADA KAMENA

Prerada, Eksploatacija
Pražnica bb
Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 646 047

LUKRIĆ KAMEN - VAĐENJE I OBRADA KAMENA

Eksploatacija
Pražnica bb
Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 646 108

KLESARSKA RADNJA PUTEUSPučišća, 21412 Hrvatska

STROJNA OBRADA KAMENA I KLESARSTVO - MAJAK JAKŠIĆ


Kukučinova strana 23
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 096
E-mail: zoran@klesarstvo-jaksic.hr

STINA - OBRT ZA REZANJE, OBLIKOVANJE I OBRADU KAMENA


Neretvanskih knezova 6
Makarska, 21300 Hrvatska

KAMEN MAKARSKA


Dubrovačka bb
Makarska, 21300 Hrvatska
Tel: 021 610 152
E-mail: kamen.obrt@st.t-com.hr

KAMENOKLESARSKI OBRT VLADIMIR BILOŠ


Vukovarska 48
Makarska, 21300 Hrvatska

KAMENOKLESARSKI OBRT BALDO d.o.o.,Vrbanj, 21426 Hrvatska
Tel: 021 768 221

ZANATKOMERC d.o.o.


Stjeana Radića bb
Pag, 23250 Hrvatska
Tel: 023 611 065; 023 611 047
E-mail: zanatkomerc@zd.htnet.hr

ZADRUGA PAIĆ KAMEN


Rupe bb
Skradin, 22222 Hrvatska
Tel: 021 335 293
E-mail: dragan.paic@st.t-com.hr

VRNIK d.o.o.


otok Vrnik
Korčula, 20260 Hrvatska
Tel: 020 711 099; 020 716 087
E-mail: braca.fabris@du.t-com.hr

TAKUIN KLESARSTVO d.o.o.


Prisika
,Donji Muć, 21203 Hrvatska
Tel: 021 7845 420
E-mail: takuin.klesarstvo@gmail.com

T&B d.o.o.,Hrvace, 21233 Hrvatska
Tel: 021 540 920
E-mail: info@tib-kamen.hr

ŠTROLIGA d.o.o.


Zagorski put 35 c
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 367 814

KLESARSKA RADIONICA STIPEPučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 577
E-mail: ok-stipe@inet.hr ; marko@ok-stipe.hr

SPREGA d.o.o.


Lovački put 1A
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 46 00 11
E-mail: sprega@st.t-com.hr ; vesna_drpic@net.hr

SINIŠA VRANDEČIĆ d.o.o.


Prvlja
,Postira, 21410 Hrvatska
Tel: 021 632 095
E-mail: bozena.vidovic@st.htnet.hr

SOMAR d.o.o.


Benkovačka cesta 1A
Zadar, 23000 Hrvatska
Tel: 023 343 397
E-mail: somar@somar.hr

SFORZA d.o.o.


Soline 20
,Zaton Veliki, 20235 Hrvatska
E-mail: sinisa.jerosimic@ov.t-com.hr

SARAĐEN d.o.o.,Stankovci, 23422 Hrvatska
Tel: 022 466 559
E-mail: marko@saradjen.hr

RUDAR d.o.o.


Ante Katunarića 11
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 312 293

RASOTICA d.o.o.


Put Radonje
,Selca, 21425 Hrvatska
Tel: 021 622 200, 021 622 370

PROKOS d.o.o.


Gromača 11, Dubrovačko prizemlje
,Orašac, 20234 Hrvatska
Tel: 020 881 004

PGM - RAGUSA d.d.


Vukovarska 17
Dubrovnik, 20000 Hrvatska
Tel: 020 356 908; 020 356 514
E-mail: mbenic@pgm-ragusa.hr ; zoranm@pgm-ragusa.hr

PETRO - KAMEN d.o.o.


Franje Tuđmana 13
Solin, 21210 Hrvatska
Tel: 021 225 600, 021 217 405
E-mail: petrokamen@petrokamen.hr; ivana.strikic@petrokamen.hr; pekston@st.t-com.hr

PAŠARIN d.o.o.,Nerežišća, 21423 Hrvatska
Tel: 021 637 382
E-mail: ivobreskovic@st.t-com.hr, ivica.petrovic1@st.t-com.hr

PASIKA d.o.o.Pučišća, 21412 Hrvatska
E-mail: mmilosevic@inet.hr , ok-stipe@inet.hr

MRAMOR PAVLOVIĆ d.o.o.


Buković 289
Benkovac, 23420 Hrvatska

MRAMOR GRANIT MAROVIĆ d.o.o.


Braće Radića 25
Solin, 21210 Hrvatska
E-mail: mgm@inet.hr

MRAMOR IVAN BILIŠKOV d.o.o.


Obala kralja Tomislava bb
,Kaštel Lukšić, 21215 Hrvatska
Tel: 021 228 390
E-mail: biliskov@st.t-com.hr

MERMIKA d.o.o.


Makar 7
Makarska, 21300 Hrvatska
Tel: 021 610 405

MEGRAM d.o.o.


Ivana Pavla II bb
,Kaštel Sućurac, 21212 Hrvatska
Tel: 021 818 955
E-mail: megram@st.t-com.hr

MARKVINIA d.o.o.


Hvarska bb
Biograd na Moru, 23219 Hrvatska
Tel: 023 638 211
E-mail: info@markvinia.hr

LUKETIN KAMEN d.o.o.


Ulica kneza Trpimira 52
,Kaštel Sućurac, 21212 Hrvatska
Tel: 021 884 948
E-mail: luketin.kamen@st.t-com.hr

LUJO KAMEN d.o.o.


Visočani Doli
,Dubrovačko Primorje, 20231 Hrvatska
Tel: 020 752 191 020 752 052
E-mail: mlujo@inet.hr

LIRICA KAMEN d.o.o.,Nerežišća, 21423 Hrvatska

KRNJI RAT d.o.o.


Splitska bb
,Postira, 21410 Hrvatska
Tel: 021 632 366

KRŠEVAN d.o.o.


Put Mirine 3
,Bibinje, 23205 Hrvatska
Tel: 023 312 968

KLESARSTVO MARIĆ d.o.o.


Čaporice bb
,Čaporice, 21240 Hrvatska
Tel: 021 813210

KLESARSTVO KAMENKO d.o.o.


Splitska 46
Metković, 20350 Hrvatska
Tel: 020 684 399
E-mail: klesarstvokamenkodva@gmail.com

KLESARSTVO DICMO d.o.o.,Dicmo, 21232 Hrvatska
E-mail: imurat@klesarstvodicmo.com

KLESARSTVO BABAN d.o.o.,Zadvarje, 21255 Hrvatska
Tel: 021 729 062
E-mail: denis.baban@st.t-com.hr

KLESARSKA RADIONICA DRAŽEN JAKŠIĆ


Donji Humac
,Nerežišća, 21423 Hrvatska
Tel: 021 647 710 ; 021 647 856
E-mail: drazen.jaksic@st.t-com.hr

KLARITAC d.o.o.


Duga gomila 17
,Stomorska, 21432 Hrvatska
Tel: 021 658 162
E-mail: ante.blaskovic@st.htnet.hr ante.baskovic1@st.htnet.hr

KAMEN TRUMBIĆ d.o.o.


A. B. Šimića 24
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 233 204

KAVADUR d.o.o.


Borisa Papandopula 11
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 633 226
E-mail: kavadur@st.t-com.hr

KAMEN-LISIČIĆ d.o.o.


Hrvatske mornarice 1
Zadar, 23000 Hrvatska
Tel: 023 241 514

KAMEN PLANIT d.o.o.


Svinca 5
,Marina, 21222 Hrvatska
Tel: 021 889 371
E-mail: info@kamenplanit.com

KAMEN OSOJNIK d.o.o.


Doljani 32
Dubrovnik, 20236 Hrvatska
Tel: 020 89 000

KAMEN BRAČANIN d.o.o.


Pučišća bb
Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 587

KAMEN PUČIŠĆA d.o.o.


Pučišća bb
Pučišća, 21412 Hrvatska
Tel: 021 633 682
E-mail: ivica.nizetic@st.t-com.hr

KAMEN DODIG d.o.o.


Ruđera Boškovića 7
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 312 880

KAMEN BENKOVAC d.o.o.


Kralja D. Zvonimira 65
Benkovac, 23420 Hrvatska
Tel: 023 684 735
E-mail: benkovac@kamen-benkovac.hr export@kamen-benkovac.hr

KAMEN d.o.o.


Bravar bb
Obrovac, 23450 Hrvatska
Tel: 023 689 376
E-mail: info@kamen-obrovac.hr

KALEBIĆ d.o.o.


Stomorska
,Stomorska, 21432
Tel: 021 658 116
E-mail: kalebic@st.t-com.hr

IZAZOV d.o.o.


Boktuljin put bb
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 325 882
E-mail: izazov@st.t-com.hr

GVOZD d.o.o.


Vrisnik 0
,Jelsa, 21465 Hrvatska
Tel: 021 768 084

GULINKAMEN d.o.o.


Tromilja bb
,Lozovac, 22221 Hrvatska
Tel: 022 339 071
E-mail: info@gulinkamen.hr

GRGUŠA d.o.o.


Donji Proložac
,Donji Proložac, 21264 Hrvatska

GRIČ-3 d.o.o.


Kralja D. Zvonimira 60
Benkovac, 23420 Hrvatska
Tel: 023 681 373
E-mail: gric3@gric-3.hr

GRAMOR STIL d.o.o.


Turjaci
Sinj, 21230 Hrvatska
Tel: 021 836 262
E-mail: gramorstil@net.hr

GRAČINE KAMEN d.o.o.


Vukovarska 8
Vrgorac, 21276 Hrvatska
E-mail: jakov@gracine-kamen.hr

GENI KAMENI


Neorić, Prisike
,Muć, 21247

GAZDAR-KAMEN-BRAČ d.o.o.


Vlačica 19
Supetar, 21400 Hrvatska
Tel: 021 631 777

FORMA GMK d.o.o.


Zakučac bb
Omiš, 21310 Hrvatska
Tel: 021 861 085
E-mail: forma@forma-mramor-granit.hr

EVENIT d.o.o.


Zrinsko-Frankopanska 62
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 323 280 021 460 622

ETEROVIĆ MARMI d.o.o.


Fra Stjepana Vrlića 37
Omiš, 21310 Hrvatska
Tel: 021 757 303
E-mail: bozidar.eterovic@st.t-com.hr

ĐURO MIŠKOVIĆ I SINOVI d.o.o.


Imotica 17
,Topolo, 20205 Hrvatska
Tel: 020 752 601
E-mail: kamen.miskovic@hi.t-com.hr pero.miskovic@du.t-com.hr

ĐANI JERKOVIĆ d.o.o. Vađenje, obrada i montaža kamena

Prerada, Eksploatacija

,Nerežišća, 21423 Hrvatska
Tel: 021 637 151

DINARIK d.o.o.


Proložac bb
,Donji proložac, 21264 Hrvatska
Tel: 021 845 046
E-mail: dinarik@dinarik.hr

DINARIDI d.o.o.,Kijevo, 22310 Hrvatska
Tel: 022 681 092 022 681 092

DELMAT GALIOT d.o.o.


Mažuranićevo šetalište 1
Split, 21000 Hrvatska
Tel: 021 484 751
E-mail: delmat@st.t-com.hr

CVITA d.o.o.


Domovinska 33
,Novigrad, 23312 Hrvatska

CARRARA TRADE d.o.o.,Kukljica, 23271 Hrvatska

BUSIŠTA DVA d.o.o.


Andrije Hebranga 5
Zadar, 23000 Hrvatska
Tel: 023 230 090

BUĆARDA d.o.o.


Obala kralja Tomislava 7
Kaštela,Kaštel Lukšić, 21215
Tel: 021 238 355

BRKATE d.o.o.


Donji Humac
,Nerežišća, 21423 Hrvatska
Tel: 021 647 758
E-mail: markito.jaksic@st.htnet.hr

BRAĆA FABRIS Kamenoklesarska radionica


Vrnik
,Korčula, 20260 Hrvatska
E-mail: braca.fabris@du.t-com.hr

BAN-KAM d.o.o.


Popovići 4
Dubrovnik,Gruda, 20215

ATELIJER JAKŠIĆ d.o.o.


Donji Humac
,Nerežišća, 21423
E-mail: croarte2005@yahoo.hr

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN d.o.o.


Obala kralja Tomislava 26
Kaštela,Kaštel Kambelovac, 21214 Hrvatska
Tel: 021 226 185
E-mail: vesna.sipic@st.t-com.hr

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNI KAMEN d.o.o.


Obala kralja Tomislava 26
Kaštela,Kaštel Kambelovac, 21214 Hrvatska
Tel: 021 226 185
E-mail: vesna.sipic@st.t-com.hr

ANTRUM d.o.o.


Put Kruga 16/A
,Dugi Rat, 21315
Tel: 021 734 952

ANTIKA d.o.o.


Ilije Smiljanića 2
Zadar, 23000
Tel: 023 317 785
E-mail: antika@zd.t-com.hr

ALKAM d.o.o.


Postolarska bb
Drniš,
Tel: 022 662 252

AGAN d.o.o.


Zrinsko-Frankopanska 62
Split, 21000
Tel: 021 323 280

ADRIAKAMEN d.o.o.

Eksploatacija
Smiljanićeva 2
Split, 21000
Tel: 021 389 835
E-mail: kresimir.zuro@adriakamen.hr ; info@adriakamen.hr

ADRIA MRAMORI d.o.o.


Kneza Domagoja 12
Knin, 22300

"KAMEN-KUM" d.o.o.

Prerada, Eksploatacija
KRALJA D. ZVONIMIRA 44 A
Benkovac,Benkovac, 23420 RH
Tel: +385 23 681 422
E-mail: kamen-kum.d.o.o.benkovac@zd.t-com.hr

Asseria Kamen d.o.o.

Prerada, Eksploatacija
Lišane bb
,Benkovac, 23420 Hrvatska
Tel: +385 23 68 18 71
E-mail: asseria@asseria-kamen.hr

VAĐENJE KAMENA SELCA

Prerada, Eksploatacija
Dujma Hrankovića 4
,Selca, 21 425 Selca Hrvatska
Tel: +385 21 622 351
E-mail: info@vadjenje-kamena.com, gofranic@yahoo.com

Delta-Dragun d.o.o.

Prerada, Eksploatacija, Obrazovanje
Dr Franje Tuđmana 586
Kaštela,Kaštel Kambelovac, 21214 RH
E-mail: www.delta-dragun.hr

Sediment d.o.o.

Eksploatacija
Gradac bb
Posušje, 88240 Bosna i Hercegovina

Vicić d.o.o.

Prerada
Gorica
,Grude, 88340 Bosna i Hercegovina
Tel: 00387+39/670-596
E-mail: kamenvicic@gmail.com

VIR - MRAMOR

Prerada
Vir bb
Posušje, 88247 Bosna i Hercegovina
E-mail: vir.mramor@gmail.com

T.A.J.M. d.o.o.

Prerada, Eksploatacija
Ivankovića Dolac bb
,Kočerin, 88226 Bosna i Hercegovina
Tel: 00387+39/711-240
E-mail: info@dubint.ba

KLESARSTVO PAVLOVIĆ

Prerada
Mostarska vrata
,Ljubuški, 88320 Bosna i Hercegovina
Tel: 00387+39/832-438

S.D "KOVIĆ KAMEN"

Prerada, Eksploatacija
Gornji Radišići
,Ljubuški, 88325 Bosna i Hercegovina

Samostalni obrt "ROKO"

Prerada, Eksploatacija
Prolog bb
,Ljubuški, 88320 Bosna i Hercegovina

Gramping d.o.o.

Prerada
fra Grge Martića 45
Posušje, 88240 Bosna i Hercegovina
Tel: 00387+39/681-093
E-mail: dalibor.maduric@tel.net.ba

KLESARSTVO DICMO d.o.o.

Prerada
Kraj 68, Dicmo
, 21232 Dicmo RH
E-mail: klesarstvo-dicmo@st.t-com.hr

GRANIT d.o.o. Klis

Prerada
Grlo bb, Klis
, RH
Tel: 021/254-599
E-mail: ivica.radan@st.htnet.hr

Klesarski Obrt Ivan Gotovac

Prerada
Put kave 11
Kaštela,Kaštel Sućurac, RH
E-mail: ivan.gotovac@st.t-com.hr

BRAČKA Obrt

Prerada
Ivekovićeva 16
Split,Split, 21000 Hrvatska
Tel: +38521 326 495
E-mail: ranka.drpic@inet.hr

MARKAM-G

Prerada, Eksploatacija
Ured Vukovarska, Split; Pogon Donji Dolac
Omiš, RH
E-mail: zvonko.markic@st.t-com.hr

KLIN, obrt

Prerada
Blato na Cetini
,Omiš, RH
E-mail: bozidar.eterovic@st.t-com.hr

KAMEN MAROVIĆ

Prerada
Braće Radića bb, Mravince
,Solin, RH
Tel: 021/219-474
E-mail: info@kamenmarovic.hr

JADRANKAMEN d.d.

Prerada, Eksploatacija
Pučišća
Pučišća, 21412 RH
Tel: 021/549 525
E-mail: uprava@jadrankamen.hr; www.jadrankamen.hr

AGK d.o.o.

Prerada, Eksploatacija
Ivana Pavla II bb, Kaštel Sućurac
Kaštela, RH
Tel: 091/226 1866
E-mail: vesna.sipic@st.t-com.hr

T.A.J.M. d.o.o.

Prerada, Eksploatacija
Ivankovića Dolac b.b.
Široki Brijeg, 88226 BiH

Razvojna Agencija Zadarske Županije

Obrazovanje
Grgura Budislavića 99
Zadar, 23 000 Hrvatska

Privredna/Gospodarska komora HNŽ

Obrazovanje
Ante Starčevića bb
Mostar, 88000 BIH

Hrvatska Gospodarska Komora ŽK Split

Obrazovanje
Obala Ante Trumbića 4
Split, 21 000 Hrvatska

HERAG

Obrazovanje
Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje, 88240 BIH

JAVNA USTANOVA RERA SD

Obrazovanje
Bihaćka 1
Split, 21000 Hrvatska

Klesarska škola Pučišća

Obrazovanje
Nova riva b.b.
Pučišća, otok Brač, 21412 Hrvatska