Tvrtke i obrti

  

JURAC

Đure Basaričeka 5
, Selca, 21425, Hrvatska
Tel: 021 622 045 ; 021 718 589
Mob: 091 2006 296
E-mail: jurac.brac@gmail.com

Opis i podaci o organizaciji / tvrtki

http://www.poslovna.hr/lite/jurac/144960/subjekti.aspx


Kontakt:

Gosp. Duje Bezmalinović