O projektu

Projekt „Kamen“ financira se sredstvima Europske unije putem IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Vodeći projektni partneri su Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA SD u Republici Hrvatskoj i Agencija za razvoj Zapadno – hercegovačke županije HERAG iz Bosne i Hercegovine.

Osim vodećih partnerskih institucija u provedbi projekta sudjeluju brojni projektni partneri: Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Split (RH), Kamenoklesarska škola iz Pučišća (RH), Privredna komora Hercegovačko-neretvanske u Mostaru (BIH), a u projektu kao suradnici sudjeluju HGK-ŽK Dubrovnik i Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA.

Ukupna vrijednost projekta „Kamen“ je 560.478,03 eura ili cca 4.150.000,00 kn.
EU financira 85% sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a 15% su vlastita sredstva korisnika projekta.

Projekt je nastao kao odgovor na brojne probleme u sektoru obrade i eksploatacije kamena kao što su:

  • Nedostatna institucionalna suradnja za dugoročno održivo planiranje i provedbu razvojnih projekata pograničnih područja
  • Nepostojanje sustavno osmišljene baze podataka kao osnove za planiranje budućih aktivnosti u razvoju sektora kamenoklesarstva
  • Nedostatak međusobne suradnje malih i srednjih poduzeća u sektoru eksploatacije i obrade kamena u smislu razvoja izvoznih usluga i zajedničkog nastupa na tržištu
  • Sve veći uvoz obrađenih kamenih proizvoda s jedne strane te sve veći izvoz primarnih neobrađenih sirovina s druge strane
  • manjak legalnih polja kamenolom za eksploataciju kamena
  • nedostatne usluge javnog sektora u smislu pristupa financiranju, potpore tehnološkim inovacijama i poticanju umrežavanja i suradnje MSP-a
  • problem dostupnosti kvalificirane radne snage u sektoru kamenoklesarstva
  • nepostojanje obrazovnog sustava u BIH koji bi mogao zadovoljiti potrebe sektora obrade i eksploatacije kamena.