Tvrtke i obrti

  

IMPALA d.o.o.

Ivana Pavla II bb
, Kaštel Štafilić, 21216, Hrvatska
Tel: 021 380 175 ; 021 380 697
E-mail: info@impala.hr

Opis i podaci o organizaciji / tvrtki

http://impala.hr/


Kontakt:

Gosp. Ante Kapitanović