Tvrtke i obrti

  

JAVNA USTANOVA RERA SD

Bihaćka 1
40887282015
Split, 21000, Hrvatska

Opis i podaci o organizaciji / tvrtki

Javna Ustanova RERA S.D. , multidisciplinarna je operativna institucija koju, radi učinkovitog koordiniranja i provedbe programa i projekata iz područja regionalnog razvoja za jedinicu područne (regionalne) samouprave, osniva županija. Ona je neprofitna ili neprofitno orijentirana pravna osoba zadužena za:

  •  koordinaciju izrade županijske razvojne strategije i akcijskog plana za provedbu ŽRS-a za sedmogodišnje razdoblje (bilo kao posve novog dokumenta ili, ako je to moguće, prilagodbom postojećeg ROP-a) uz moguće revidiranje svake tri godine;

  •  praćenje provedbe ŽRS-a i izvještavanje županijskog partnerskog vijeća o provedbi ŽRS-a;

  • koordinaciju svih aktivnosti vezanih za regionalni razvoj između jedinica lokalne samouprave u županiji;

  • provedbu elemenata iz instrumenta za razvoj potpomognutih područja unutar županije;

  • sudjelovanje u izradi programskih dokumenata na nacionalnoj razini, razini NUTS 2 regija i za potrebe korištenja strukturnih instrumenata EU-ove kohezijske politike;

  •  pomoć i savjetovanje u radu županijskog partnerskog vijeća;

  • suradnju s drugim županijskim razvojnim agencijama i institucijama, uključujući one iz susjednih županija u poticanju zajedničkih razvojnih projekata te međuregionalne i prekogranične suradnje;

  • koordiniranje nacionalnog sustava baze projekata koji će omogućiti prikupljanje projektnih ideja, evaluaciju, monitoring u provedbi te mjerenje učinaka na lokalnoj i županijskoj razini;

  • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;

  • ostale aktivnosti koje će biti navedene u pravilniku za županijske razvojne agencije ili koje joj u nadležnost daje regionalna samouprava. 

Galerija slika